31 آگوست، 2019

RSS چیست؟

RSS چیست؟ RSS مخفف “Really Simple Syndication” است و در برخی جاها از آن به اختصار کلمات “Rich Site Summary” یاد می شود. آر اس اس یعنی نمایش تمام محتویات یک صفحه وب بدون هیچ دیزاین یا صفحه آرایی که تنها برای خواندن اطلاعات و محتویات یک صفحه استفاده می شود. آر اس اس ها، […]